Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

ptaki

Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 19 kwietnia 2021 r. wydał rozporządzenie Nr 12/2021 uznające powiaty na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

W związku z tą sytuacją, na obszarze powiatu bydgoskiego wprowadzono następujące zakazy i nakazy:

  • zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, chyba że takie wydarzenia są organizowane i zarządza się nimi w taki sposób, że ryzyko przenoszenia wirusa przez potencjalnie zakażone ptaki na inne ptactwo jest ograniczone do minimum oraz odbywa się za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
  • nakazuje się niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i zaleceń w tym zakresie.

Prosimy wszystkich hodowców drobiu o zapoznanie się z treścią udostępnionych materiałów informacyjnych oraz stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

O każdym podejrzeniu wystąpienia ww. choroby lub jakiejkolwiek wątpliwości w omawianym zakresie prosimy niezwłocznie informować najbliższego lekarza weterynarii lub Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy, tel. 52 379 64 00.

Pliki do pobrania:

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią

 

Pin It