Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

program moja woda

Od 22 marca rozpoczyna się nabór wniosków w programie Moja Woda.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której:

  • znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
  • planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem wniosku o płatność, z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Minimalna wartość wnioskowanego i udzielonego dofinansowania nie może być niższa niż 2 000 zł.

program moja woda

 

Szczegóły: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-676-5000_zlotych_w_drugiej_odslonie.html

Pin It