Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024 w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym w roku 2024.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa nr OR-S.0052.55.2024 z dnia 19 marca 2024 r

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl (Zakładka Organizacje pozarządowe - zdrowie, sport).

Wzór korekty i sprawozdania znajduje się pod linkiem https://www.bip.koronowo.pl/?cid=504&bip_id=16529

Pin It