Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Konsultacje programu współpracy na rok 2021

Burmistrz Koronowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Ogłoszenie konsultacji - Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.135.2020 z dnia 2 września 2020 r.

Konsultacje trwają od 4 września do 24 września 2020 r., a uwagi można kierować na formularzu, załączonym poniżej.

Formularz konsultacji - docPOBIERZ59.50 KB

Pin It