Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

wiezowno

ETAP II

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Więzownie

W ramach projektu przebudowano świetlicę wiejską w Więzownie. Wykonane zostały roboty budowlane w następującym zakresie:  remont dachu;  wymiana stolarki;  docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowej elewacji; przebudowa układu zbiornika szczelnego na nieczystości płynne;  prace budowlane odtworzeniowe tj. nowa posadzka, tynki wewnętrze, malowanie.

Okres realizacji

sierpień 2020 r. – sierpień 2022 r.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalnego (EFRR)    w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie Wsparcie dla  rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER (RLKS- rozwój lokalny przez społeczność).

Całkowity koszt:  482.557,80 zł  

- kwota dofinansowania z EFRROW:  118.053,00 zł

- wkład własny gminy: 364.504,80 zł

tablica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toaletaimage000003 kopia

 

 

 

 

znaczki unijne

Pin It