Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

przydomowa oczyszczalnia

W ramach projektu  zostało wybudowanych   37 szt.  przydomowych oczyszczalni ścieków  w następujących miejscowościach: Buszkowo – 5 szt.; Nowy Dwór – 4 szt.;  Skarbiewo – 2 szt.;  Osiek – 5 szt.; Wilcze – 4 szt.;  Wiskitno – 3 szt.; Lucim – 2 szt.;  Sitowiec -   3 szt.; Bytkowice – 4 szt.; Gogolinek – 2 szt.; Krąpiewo – 1 szt.; Witoldowo – 2 szt.

 

Okres realizacji

maj 2018 r.- listopad 2018 r.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  (EFRROW)    w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji     w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Całkowity koszt:  950 840,68 zł

- kwota dofinansowania z EFRROW: 425 731,75 zł

- wkład własny gminy:  525 102,93 zł  

   znaczki

Pin It