Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

droga do kadzionki

Rozbudowa drogi gminnej do Kadzionki (nr 050108 C od km 0+006,39 do km 0+ 996,39 w miejscowości Buszkowo)

Inwestycja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych

Koszt inwestycji: 879 312,04 zł, w tym:
kwota dofinansowania: 439 656,00 zł
wkład własny gminy: 439 656,04 zł

Okres realizacji: lipiec - listopad 2020 r.

W ramach inwestycji został rozbudowany odcinek drogi gminnej nr 050108C relacji Buszkowo Grzmoty- Młyn do Leśniczówki Kadzionka o długości 990 mb. Powstała droga o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m (na odcinku od 0,006 do 0,520) oraz 3,5 m (na odciniku od 0,520 do 0,996) ze zjazdami do istniejącej zabudowy, poboczami obustronnymi z mieszanki wiążącej z kruszywa o szer. 0,75 m. Ponadto przebudowano jedno skrzyżowanie z drogą gminną, przebudowano istniejący przepust pod drogą oraz została wykonana stała organizacja ruchu.

przed realizacja droga do kadzionki

foto tablica kadzionki

po realizacji droga do kadzionki

po realizacji droga do kadzionki

 flaga polski

Pin It