Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Tradycją jest, że od wielu lat na przełomie października i listopada zostaje organizowana Olimpiada Wiedzy Rolniczej, nad którą pieczę trzyma Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W tym roku ww. olimpiada odbyła się w październiku. W całym wydarzeniu planowany jest udział około 500 uczestników.

W olimpiadzie udział wziąć mogą właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat.

Wydarzenie to zachęca do poszerzenia wiedzy na temat technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, chorób i szkodników roślin, ekonomiki i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, oraz informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Ww. rywalizacja składa się z dwóch etapów: eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki. Odpowiedzialnymi za organizację olimpiady są kierownicy powiatowych zespołów doradztwa rolniczego.

Olimpiada w powiecie bydgoskim.

W Elewarr w miejscowości Koronowo, dnia 01.10.2021 r. odbyły się eliminacje powiatowe, w których udział wzięło 28 rolników z terenu powiatu. Gościem olimpiady był również przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

Laureatami zostali:
• Patryk Bociek (I miejsce),
• Monika Zająkała (II miejsce),
• Karol Szczęsny (III miejsce).

Trójka laureatów wykazała się wysoką wiedzą dotyczącą szeroko rozumianego rolnictwa, należy podkreślić, że reszta osób biorących udział w olimpiadzie nie odbiegała wynikami od zwycięzców. Podobnie jak w latach ubiegłych nasi sponsorzy nie zawiedli, fundując liczne nagrody rzeczowe, którymi zostali obdarzeni wszyscy uczestnicy.

Olimpiada zdj 3 Olimpiada zdj 5

Olimpiada zdj 2

Informacja, zdjęcia: Weronika Kowal, KPODR Minikowo, PZDR Bydgoszcz

 

Pin It