Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

las

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koronowo

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu z dnia 24.09.2020 r., znak ŚG-III.7131.49.2020, Burmistrz Koronowa, działając na podstawie art. 27 ust. 8, pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie Marszałka Województwa, o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa-Kujawsko Pomorskiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Jednocześnie informuję, że pisemne uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotowej sprawy znajdują się załączonym Obwieszczeniu.

Obwieszczenie_Marszalka_Wojewodztwa.pdf324.37 KB

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej

Pin It