Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Koronowo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych w dniach 20.04.2024 r.- 21.04.2024 r., Burmistrz Koronowa zwrócił się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Z informacji dotychczas przekazanych do tut. Urzędu przez rolników wynika, iż szkody powstały m.in. w sadach owocowych i owocach miękkich.

Producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie od 27 maja br. do 04 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią (pokój nr 5).

Druk wniosku jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Koronowie - pokój nr 5 oraz do pobrania (plik zamieszczony poniżej).

docxWNIOSEK_2024.docx40.59 KB

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 38 26 421.

Uwaga! Do składanego wniosku poszkodowani producenci rolni obowiązkowo dołączają kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024 oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)-jeżeli posiada zwierzęta. We wniosku o oszacowanie należy wskazać wszystkie uprawy (również te, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.).

 

Informacja: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzenia Energią

Pin It