Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 r.  zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz.1238) wraz załącznikiem.

Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności (KRUS GSOL-9/07/2023) należy zawsze dołączyć do wniosku, a formularz wniosku (KRUS GSOL-10/07/2023) dołączają jedynie osoby, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmówił wydania zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia.

 

pdfSoltys_Oswiadczenie_o_niekaralnosci.pdf408.28 KB

pdfSoltys_Oswiadczenie_wnioskodawcy_i_swiadkow.pdf648.57 KB

pdfWniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_z_tytulu_pelnienia_funkcji_soltysa.pdf309.65 KB

xlsxKopia_Wniosek_o_przyznanie_swiadczenia_pienieznego_z_tytulu_pelnienia_funkcji_Soltysa.xlsx20.78 KB

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Pin It