Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

niewidomy

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 27 listopada 2020 r. zakwalifikował powiat bydgoski do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnić między regionami III” w 2021 r.

oferującego wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

  • Obszar A- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  • Obszar B- likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  • Obszar C- tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych ,
  • Obszar D- likwidacja barier transportowych ,
  • Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  • Obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Informacje na temat intensywności pomocy, warunków brzegowych, aktualnych procedur programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

      Zgodnie z przyjętym harmonogramem, wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszarów B,C,D i F programu przyjmowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz w terminie od 4 stycznia 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30, 97-100 Toruń.

Informacja: Wydział Spraw Obywatelskich

Pin It