Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

pies

Posiadanie psa to dla właścicieli ogromna radość, przyjemnośći zdrowie dla całej rodziny. Niesie ono z sobą jednocześnie szereg obowiązków. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo: „uprzątnięcie terenu przeznaczonego do użytku wspólnego z zanieczyszczeń powstałych w związku z czynnościami higienicznymi i pielęgnacyjnymi zwierząt domowych, […] obowiązek ten nie dotyczy osób niewidzących oraz z upośledzeniem narządów ruchu”.

Pamiętajmy, że uprzątnięcie odchodów jest naturalnym odruchem samych zwierząt, które instynktownie starają się je zakopać. Niestety, nieubłagana urbanizacja siedlisk ludzkich przejawiająca się w postaci asfaltu, wszechobecnej kostki brukowej i zagęszczonej darni trawników, jest przeszkoda dla spełnienia tej naturalnej potrzeby.

Pomóżmy naszym pupilom posprzątać po sobie!

Informujemy, że woreczki z zebranymi nieczystościami wrzucamy do pojemników na odpady komunalne, czyli także do ulicznych koszy na śmieci.

Prosimy! Twój pies chciałby być z Ciebie dumny!

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią