Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

O północy zakończyło się głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim.

W głosowaniu udział brały 4 projekty:
• Książkomat (projekt nr 5) - 149.000,00 zł
• Budowa systemu nawadniana boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie (projekt nr 6) - 70.000,00 zł
• Projekt i realizacja oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej na osiedlu Pieczyska – Tuszyny (projekt nr 8) - 250.000,00 zł
• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (projekt nr 9) - 35.000,00 zł

Łącznie oddano ponad 700 głosów w następującym podziale: Projekt Nr 5 - 37 głosów, Projekt nr 6 - 306 głosów, Projekt nr 8 - 247 głosów, Projekt nr 9 - 133 głosy.


Biorąc pod uwagę zapisy Uchwały nr XXXI/262/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo i Regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie Koronowo tj. m.in.:
- „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego w 2022 roku będzie wynosiła 250.000,00 zł.”
- „Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego przyjmuje się te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego na dany rok.”
- „Jeżeli kolejny projekt, który otrzymał największą liczbę głosów nie mieści się w pozostałej kwocie, pomija się go i wprowadza się na listę następny projekt, który uzyskał najwyższą liczbę głosów i mieści się w pozostałej kwocie”,

informujemy, że projekty, które realizowane będą w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego to: Budowa systemu nawadniana boiska Stadionu Miejskiego w Koronowie (projekt nr 6) i Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie przejść dla pieszych (projekt nr 9).

Uchwała nr XXXI/262/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 października 2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego Gminy Koronowo

Wgląd do wyników na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego

Dziękujemy za zaangażowanie, promowanie idei budżetu obywatelskiego, za wszystkie oddane głosy!
Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na współpracę przy realizacji!

Pin It