Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Uprzejmie informuję, iż Powiat Bydgoski na podstawie zawartego w 2018 roku Porozumienia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął korzystanie z Systemu Obsługi Wsparcia, który jest ogólnopolską platformą informatyczną wspomagającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Użytkowanie systemu SOW daje możliwość weryfikacji w czasie rzeczywistym danych wprowadzonych przez Wnioskodawcę.

System umożliwia osobie z niepełnosprawnością aplikowanie o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu (w praktyce 24 godziny na dobę), dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej osoby z niepełnosprawnością uzyskają informacje na temat wsparcia dostępnego z PFRON, wypełnienia, podpisania i złożenia wniosku, będą mogły również dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, podpisać umowę oraz rozliczyć dofinansowanie.

Już w pierwszym kwartale 2022 r. w systemie SOW (www.sod.pfron.org.pl) uruchomione zostaną nabory centralne na poniższe zadania:
• Dofinansowanie uczestnictwa osób nieoprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
• Dofinasowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
• Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób,
• Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem platformy wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Na każdym etapie wypełniania wniosku o dofinansowanie pomocą służą pracownicy infolinii SOW, którzy pod numerami telefonów: 0 800 889 777 ( połączenie bezpłatne) lub 22 702 00 00 ( połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora ) w godzinach 9:00- 17:00 udzielają wszelkich potrzeb informacji.

Zachęcam również do korzystania z portalu SOW https://portal-sow.pfron.org.pl na którym znajdują się między innymi filmy instruktażowe i informacyjne.

Informacja: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządania Kryzysowego, Urząd Miejski w Koronowie

 

Pin It