Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

logo lgd

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Celem kwestionariusza ankiety będzie wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań.

Kwestionariusz zawierał będzie pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. Ankieta zostanie podzielona na obszary tematyczne, w tym: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Kwestionariusz zostanie opublikowany on-line, a informację o możliwości jego wypełniania upowszechniano na spotkaniach konsultacyjnych, warsztatach, dyżurach oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych i mailingu. Dzięki tej metodzie, możliwość wypowiedzi będą mieli potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele społeczni, w tym organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny. Dodatkowo ankieta będzie też stanowiła formę partycypacji skierowaną do osób niemogących uczestniczyć w warsztatach lub konsultacjach otwartych. Planowany czas zbierania danych ankietowych – 6-8 tygodni.

Poniżej jest zamieszczony link, który przekieruje do kwestionariusza ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql6XNjHh9QkdETIUMy5s45i34UnEvU90OzHSyJIdIt0XxDw/viewform?usp=sf_link

dodatkowo informacje dotyczące ankiety są zamieszczone na stronie głównej na stronie www.trzydoliny.eu w zakładce ,,Wsparcie przygotowawcze 19.1"

 

Informacja: Prezes LGD Trzy Doliny -  Leszek Kuziak                            

Pin It