Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

logo TRZY DOLINY

W zakresie sporządzania wniosków  o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w zakresie : Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 09.10.2020r. w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33 , godz. 13:00

PROGRAM SPOTKANIA

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje: 

w zakresie Promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Czas -3 godz.

Tematy:

  1. Podstawy prawne .
  2. Warunki przyznania i wypłaty pomocy.
  3. Intensywność wsparcia
  4. Kryteria wyboru
  5. Omówienie wniosku (z załącznikami) o przyznanie pomocy na operacje
  6. Karta opisu operacji – dodatkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.
  7. Procedura oceny wniosków
  8. Obowiązki Beneficjentów wynikające z dokumentów aplikacyjnych

Informacja: Lokolana Grupa Działania Trzy Doliny

Pin It