Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

Serdecznie zachęcamy do udziału w 5 edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo pn.: „KARTKA WIELKANOCNA 2023”. Tegoroczny temat pracy brzmi:„655-lecie nadania praw miejskich dla Koronowa”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koronowo w wieku: 5-14 lat. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach: I kategoria - 5-6 lat, II kategoria - 7-10 lat, III kategoria - 11-14 lat.

Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce: wielkanocno-wiosennej (symbole, tradycje, zwyczaje itp.), która zawiera charakterystyczne miejsca i elementy krajobrazu Koronowa oraz napis: 655 lat Koronowa.

Uczestnicy wykonują pracę (tylko stronę tytułową kartki) w formacie wyłącznie A4 wybranymi przez siebie płaskimi technikami plastycznymi: rysowanie, szkicowanie, malowanie, wycinanie, wyklejanie, wydzieranie itp.

Prace na konkurs można zgłaszać do 20 marca 2023 roku - można je dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia sekretariatu MGOK lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3, 86 - 010 Koronowo z dopiskiem: Konkurs plastyczny „KARTKA WIELKANOCNA” Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, która dokona oceny prac konkursowych i wyłoni LAUREATÓW - I, II, III miejsca oraz przyzna WYRÓŻNIENIA w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ponadto komisja dokonując oceny prac konkursowych wyłoni uczestnika konkursu, któremu przyzna NAGRODĘ BURMISTRZA KORONOWA. Autor pracy, któremu zostanie przyznana NAGRODA BURMISTRZA KORONOWA otrzyma nagrodę główną, a jego praca posłuży jako wzór do druku OFICJALNEJ KARTKI WIELKANOCNEJ GMINY KORONOWO W ROKU 2023. Autor pracy, która uzyska najwięcej głosów tzw. „polubień” na profilu społecznościowym (Facebook) otrzyma NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

docxREULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA ITP.docx26.52 KB

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się, Urząd Miejski w Koronowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie.

Pin It