Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Serdecznie zachęcamy do udziału w VI edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Koronowo pn.: „KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2023”. Tegoroczny temat konkursu na kartkę świąteczną brzmi: „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koronowo w wieku: 5-14 lat. Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach: I kategoria - 5-6 lat, II kategoria - 7-10 lat, III kategoria - 11-14 lat.

Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z tematem, z uwzględnieniem miejsc /osób /symboli /elementów krajobrazu charakterystycznych dla Gminy Koronowo.

Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną (tylko stronę tytułową kartki!) w formacie wyłącznie A4, wybraną przez siebie płaską techniką plastyczną: rysowanie /szkicowanie /malowanie /wycinanie /wyklejanie/ wydzieranie itp.

Prace na konkurs można zgłaszać do 01 grudnia 2023 roku - można je dostarczyć osobiście w godzinach otwarcia sekretariatu MGOK lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Szosa Kotomierska 3, 86 - 010 Koronowo z dopiskiem: Konkurs plastyczny „KARTKA BOŻONARODZENIOWA” Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora, komisja dokona oceny prac konkursowych i przyzna tytuł:

LAUREATA - I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych WYRÓŻNIENIE - w poszczególnych kategoriach wiekowych ponadto komisja dokonując oceny prac konkursowych wyłoni uczestnika konkursu, któremu przyzna NAGRODĘ BURMISTRZA KORONOWA.

Autor pracy konkursowej, któremu zostanie przyznana NAGRODA BURMISTRZA KORONOWA otrzyma nagrodę główną, a jego praca posłuży jako wzór do druku OFICJALNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ GMINY KORONOWO W ROKU 2023.

Autor pracy konkursowej, która uzyska najwięcej głosów tzw. „polubień” na profilu społecznościowym (Facebook) otrzyma NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział. Uczestnicy konkursu, którzy uzyskają: tytuł laureata za zajęcie miejsc 1-3, wyróżnienie, nagrodę Publiczności, nagrodę Burmistrza Koronowa dodatkowo otrzymają upominki rzeczowe.

docxKonkurs_plastyczny_dla_dzieci_i_mlodziezy_z_Gminy_Koronowo.docx24.6 KB

pdfFormularz.pdf110 KB

docxFormularz.docx18.9 KB

 

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się, Urząd Miejski w Koronowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie.

Pin It