Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

informacja

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie, wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych ustalonych w ogłoszonym konkursie.

Z uwagi na treść § 3 ust. 5 Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora  SP ZOZ w Koronowie,  że w postępowaniu  konkursowym uczestniczyć musi co najmniej dwóch kandydatów Komisja konkursowa na tym etapie zakończyła postępowanie konkursowe.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dnia 15 marca 2021 r. zostanie ogłoszony nowy konkurs.

 

 

                                                                                                        z up. Burmistrza

                                                                                                  /-/ Sławomir Marszelski

       Zastępca Burmistrza

Pin It