Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

W związku ze zmieniającą się interpretacją i bieżącym doprecyzowywaniem przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska, zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR", informujemy, że przedłużamy termin naboru oświadczeń do 28 października 2021 r.

Jest to termin ostateczny - dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględnione! Prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych pól! Przed złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją, znajdującą się pod linkiem https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 - liczy się data wpływu.

O sprzęt komputerowy mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których członkowie rodziny pracowali niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach rolnych i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ I ZGODY:

docZalacznik_nr_7_-_Wzor_oswiadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego.doc153.5 KB

docZalacznik_nr_8_-_Wzor_oswiadczenia_osoby_skladajacej_oswiadczenie_we_wlasnym_imieniu_dotyczy_beneficjentow_koncowych_pobierajacych_nauki_w_roku_szkolnym_20212022_ktorzy_ukonczyli_18_rok_zycia.doc154 KB

 docxzgoda_na_przetwarzanie_danych__klauzula_POPC_1.docx97.48 KB

Pin It