Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

ptaszek zimowy

Drodzy Mieszkańcy Koronowa!

Nadchodzi zima, a wraz z nią okres próby dla otaczającej nas przyrody. Jednocześnie jest to czas próby dla nas ludzi, podczas której mamy okazję wykazania się empatią, tolerancją i chęcią niesienia bezinteresownej pomocy zwierzętom.

W tym trudnym dla nich czasie, pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 21 ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Oznacza to, że zwierzęta wolno żyjące, a wśród nich tak bliskie nam koty wolno żyjące, jeże i ptaki, maja prawo przebywać w miejscu, które wybrały na miejsce swojego bytowania. Niedopuszczalne jest nie tylko ich krzywdzenie, ale także niepokojenie, przeganianie z miejsca bytowania, niszczenie budek zimowych i siedlisk, jak również wyłapywanie i wywożenie.

Pamiętajmy, że koty wolno żyjące, są stałym i niezbędnym elementem ekosystemu, regulującym populację gryzoni będących źródłem chorób. Natomiast jeże i ptaki, to naturalni wrogowie owadów, szkodników roślin. W tym miejscu zwracamy się do Państwa z apelem, o rozwagę i dalekowzroczność. Wspierajmy zwierzęta, chrońmy je i nie ingerujmy w ich byt na tyle, na ile pomoc ta nie jest konieczna.

Pomóżmy zwierzętom i ptakom przetrwać zimę dokarmiając je, udostępniając im schronienie i zapewniając spokój. Na przełomie roku, powstrzymajmy się od używania środków pirotechnicznych.

ptaszek zimowy

(PenjaK z Pixabay)

 

Informacja: Wydział Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią