Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

ludzie

Od 1 kwietnia do 30 czerwca (po planowanej nowelizacji ustawy do 30 września) 2021 r. trwać będzie w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Za organizację NSP 2021 odpowiedziany jest Główny Urząd Statystyczny.

NSP 2021 będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego, dostępnego na stronie GUS.

Gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Od 15 marca Główny Urząd Statystyczny uruchomi infolinię spisową: 22 279 99 99.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane dane z następujących zakresów:

  • charakterystyka demograficzna osób,
  • aktywność ekonomiczna osób,
  • poziom wykształcenia,
  • niepełnosprawność,
  • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
  • charakterystyka etniczno-kulturowa,
  • gospodarstwa domowe i rodziny.

Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną.

Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 przygotowane zostało stanowisko komputerowe, przeznaczone do obsługi działań związanych z realizacją spisu. Osoby, które chciałyby dokonać samospisu internetowego, a nie posiadają dostępu do internetu, mają możliwość bezpłatnego skorzystania z przygotowanego stanowiska komputerowego, po wcześniejszym powiadomieniu koordynatora gminnego (pokój nr 3, tel. 52 3826 422) lub członka Gminnego Biura Spisowego (pokój nr 5, tel. 52 3826 421).

Wszystkie najważniejsze informacje na temat spisu dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/

Liczymy się dla Polski! #liczysiękażdy

pdfulotka_informacja_na_strone_UG_new.pdf5.35 MB

 

 

Informacja: Gminne Biuro Spisowe w Koronowie

Pin It