Otwórz menu mobilne

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

A- A A+

Najczęstszą przyczyną pożarów są:

 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
 • zwarcia i wady instalacji elektrycznych,
 • wyładoawania atmosferyczne.

Przed wystąpieniem pożaru

Nie dopuść do powstania pożaru!!!:

 • Skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
 • zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania.
 • Sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
 • nigdy nie "watuj korków",
  Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!
 • włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
 • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie
 • Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. przetrzymujesz bombę której wystarczy już tylko zapalnik!!
 • Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
 • określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,
 • naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
 • W miarę możliwości:
  - zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
  - zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.

W razie pożaru

Jeśli zauważyłeś pożar to:

 • Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.
 • Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku -gaśnica, woda, koc gaśniczy:
 • jeśli ubranie pali się na Tobie -zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym -ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.
 • Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą -mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
 • Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
 • Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu -zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem:jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
 • Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.

Po pożarze

 • Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
 • upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
 • uważać na oznaki dymu i gorąca,
 • nie włączać instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczen przed jej sprawdzeniem przez elektryka,
 • jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu z sieci zasilającej do budynku -to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,
 • zachować czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
 • Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
 • o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go pozostawione mienie pod ochronę,
 • zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy zabezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
 • Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
 • Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości. iu) po pożarze .

źródła: http://www.24gliwice.pl/wiadomosci/wp-content/uploads/2010/10/strazak-100x100.jpg

http://pliki.bogatynia.pl/gczk/pozar.pdf

Pin It