Otwórz menu mobilne
A- A A+

Biuletyn Informacji Publicznej Link do Języka polskiego Link do Języka angielskiego Link do Języka niemieckiego Link do Języka włoskiego

wysylka pit

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W województwie kujawsko - pomorskim PIT-y otrzyma niemal 527 tys. osób. W tym roku ZUS jednak nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku.

druk zus iwa

1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od  kwietnia do końca marca następnego roku. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich firm. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osóboraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.

ostatnie dni na zlozenie o maly zus

 Do 1 lutego przedsiębiorcy mają czas, aby zgłosić się po raz pierwszy do „Małego ZUS plus”, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy to składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Z „Małego ZUS plus”w województwie kujawsko-pomorskim obecnie korzysta około 13 tys. płatników, w całej Polsce 300 tys.

baner czyste powietrze

 

Informujemy, że wprowadzona została możliwość składania wniosków o płatność w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, także w formie formularza online.

Formularz dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosku o płatność. Formularz online posiada pełną funkcjonalność automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

koperta

Burmistrz Koronowa ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2021 w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.14.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

labendzie

W okresie zimowym przybiera na sile problem niewłaściwego dokarmiania ptactwa wodnego, najbardziej widoczny w przypadku kaczek i łabędzi. Karmiąc je zwyczajowo pieczywem, krzywdzimy te zwierzęta zatruwając ich organizmy solą i powodując szereg schorzeń. Ptaki bez obaw można dokarmiać ziarnami zbóż, płatkami zbożowymi i otrębami, a także gotowanymi bez soli warzywami.

orzel na ratuszu

Pamiętamy 26.01.1920 i 26.01.1945 !

Dzisiaj Koronowo obchodzi dwie rocznice: 101 powrotu do Macierzy i 76 wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.

Władze samorządu koronowskiego na czele z Burmistrzem Koronowa Patrykiem Mikołajewskim oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Katarzyną Szulta-Romaniuk złożyły wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach zasłużonych i w miejscach pamięci narodowej.

Galeria: https://www.koronowo.pl/galeria?wydarzenia-2&rocznice-wyzwolenia-koronowa
koperta

Burmistrz Koronowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Ogłoszenie wraz z dodatkowymi dokumentami - Zarządzenie Burmistrza Koronowo NR OR-S.0050.8.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.