logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1c.png
banertop_2a.png
banertop_3b.png
banertop_4a.png

banertop ramka

home ico

Zapraszamy do korzystania z Księgi Gości. Państwa wpisy pojawią się po akceptacji administratora.

 

Wpisy  

#122 Urząd Miejski w Koronowie 2017-01-26 09:19

Cytuję Zaniepokojona:
Zauważyłam ,że podczas wywozu worków ze śmieciami koło posesji nie ma worków niebieskich z papierem . Prawdopodobnie wszystko jest spalane a jak wiadomo kolorowe opakowania, gazety kredowane nie nadają się do spalania w piecach nawet czarno białe mają dużo ołowiu i innych świństw. Ludzie opamiętajcie się nie trujcie nas, jesteście zabójcami. Odpowiednie służby prosimy o wzmożenie kontroli i karanie

Informujemy, iż obowiązkiem właściciela nieruchomości jest pozbywanie się wszystkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wystawianie worka niebieskiego w dniu odbioru odpadów nie jest jednoznaczne z tym, iż wytwórca odpadów pozbywa się ich w sposób nielegalny, bowiem mieszkańcy bardzo często wystawiają worki z papierem w momencie jego zapełnienia (1 na 2, 3 miesiące) z uwagi na ochronę środowiska oraz na fakt, iż liczba otrzymywanych bezpłatnie worków na nieruchomość jest limitowana.
Ponadto Gmina Koronowo podejmuje ciągłe starania zmierzające do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, m. in. Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXIX/257/16 z dnia 27 lipca 2016 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo, z którego wynikają zamierzenia i plany dot. ograniczenia emisji do środowiska.

Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/262/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Koronowo.

Dalszy ciąg odpowiedzi znajduje się poniżej.
Cytować
#121 Urząd Miejski w Koronowie 2017-01-26 09:18

Rada Miejska w Koronowie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie w szczególności:
1) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z modernizacją studni głębinowej;
3) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z zakupem i instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
4) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
5) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji, poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze.
Ponadto informujemy, iż WFOŚiGW w Toruniu uruchomił m. in. program: EKOdom, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej www.koronowo.pl oraz www.wfosigw.torun. pl.
Cytować
#120 Zaniepokojona 2017-01-17 21:22

Zauważyłam ,że podczas wywozu worków ze śmieciami koło posesji nie ma worków niebieskich z papierem . Prawdopodobnie wszystko jest spalane a jak wiadomo kolorowe opakowania, gazety kredowane nie nadają się do spalania w piecach nawet czarno białe mają dużo ołowiu i innych świństw. Ludzie opamiętajcie się nie trujcie nas, jesteście zabójcami. Odpowiednie służby prosimy o wzmożenie kontroli i karanie
Cytować
#119 Mieszkaniec 2016-11-25 12:43

Nie dość ze zimą nie można wyjść na spacer bo śmierdzi dymem i nie idzie oddychać to teraz jeszcze latem nie będzie można wyjść bo będzie smierdziec swiniami
Cytować
#118 Urząd Miejski w Koronowie 2016-11-25 08:11

Cytuję Roma:
Bardzo proszę o szczegółowe informacje dotyczące chlewni świń w Lipinkach. Jakie są zagrożenia dla mieszkańców i środowiska, kto opracował dane, jakie będą wymierne korzyści i straty dla gminy. Kto personalnie będzie ponosił konsekwencje. Proszę o konkrety, a nie paragrafy.


Uprzejmie informuję, że jesteśmy w trakcie rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 1990 stanowisk(278,6DJP) na działkach zlokalizowanych w Koronowie. Wpłynęło 5 wniosków każdy na 1990 stanowisk na sąsiadujących z sobą działkach. Wnioskodawcy planują budowę chlewni bezściółkowych. Do wniosków załączone zostały raporty oddziaływania na środowisko. Sporządzenie raportu leży po stronie wnioskodawcy i w tym przypadku wykonane zostało przez firmę SOZO Ochrona środowiska z siedziba w Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.) wnioski i raporty zostały przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, celem oceny i uzgodnienia warunków niezbędnych do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie. Merytorycznie sprawę prowadzi Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.
Cytować
#117 Marek P. 2016-11-24 11:53

Nie wolno dopuścić do budowy chlewni w Lipinkach. Cały wysiłek władz gminy w kierunku rozwoju ruchu turystycznego i osiedleń rekreacyjnych zostanie zniweczony. Już teraz zapachy ze Świecia leżącego znacznie dalej przy niesprzyjającym wietrze są uciążliwe. Łatwo sobie wyobrazić co będzie z zapachami z chlewni w Lipinkach. Ochrona środowiska wokół Zalewu Koronowskiego musi dotyczyć także powietrza. Proszę władze gminy o niewyrażanie zgody na to przedsięwzięcie.
Z poważaniem
Koronowianin "na pół etatu"
Cytować
#116 Roma 2016-11-23 17:15

Bardzo proszę o szczegółowe informacje dotyczące chlewni świń w Lipinkach. Jakie są zagrożenia dla mieszkańców i środowiska, kto opracował dane, jakie będą wymierne korzyści i straty dla gminy. Kto personalnie będzie ponosił konsekwencje. Proszę o konkrety, a nie paragrafy.
Cytować
#115 Urząd Miejski w Koronowie 2016-11-23 15:06

Cytuję mieszkanka Koronowa:
Gdzie jest informacja na stronach gminy o planowanej inwestycji ,budowa chlewni na 9950 świń w Lipinkach 2km od Koronowa?
http://www.bip.koronowo.pl/bip_download.php?id=17933


Informację na temat inwestycji dot. budowy chlewni można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo:
http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=8888&cid=242, http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=8887&cid=242, http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=8886&cid=242, http://www.bip.koronowo.pl/?bip_id=8885&cid=242.
Cytować
#114 Jaca 2016-11-23 11:08

Pomysł z chlewniami to chory pomysł. Jak wiatr dobrze zawieje z tamtej strony to w Koronowie będzie nie do wytrzymania...
Cytować
#113 mieszkanka Koronowa 2016-11-22 16:05

Gdzie jest informacja na stronach gminy o planowanej inwestycji ,budowa chlewni na 9950 świń w Lipinkach 2km od Koronowa?
http://www.bip.koronowo.pl/bip_download.php?id=17933
Cytować
#112 Urząd Miejski w Koronowie 2016-11-14 12:51

Cytuję Ala:
Drodzy Urzędnicy!Wielokrotnie dzwoniono do urzędu w sprawie rozjechanej ulicy Borowikowej, która to została zniszczona przy okazji montowania kanalizacji na tejże ulicy.Dostęp do naszych domów, został ograniczony do jednej, wąskiej ulicy Grzybowej.I wczoraj właśnie mieliśmy przykład zagrożeni jakie nam stworzyliście poprzez niedostępną Borowikową.Wybuchł pożar, palił się dom na Borowikowej.Straż pożarna miała ogromny problem, żeby zmieścić się w Grzybową,kilkukrotnie próbowali w nią skręcić i próby te opóżniały czas gaszenia pożaru.Dom płonął, a straż manewrowała, żeby do niego się dostać.Grzybowa jest za wąska dla osobowego samochodu, a co dopiero dla wozu strażackiego!Trzy wozy strażackie nie miały możliwości zawrócić, bo Borowikowa jest nieprzejezdna!czy trzeba czekać na jakieś większe nieszczęście, żeby zwrócić uwagę na ten problem?!Jak długo mamy czekać na naprawę tej szkody?!


Sprawa została przekazana do wykonawcy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi, przepraszamy za utrudnienia.
Cytować
#111 Ala 2016-11-14 10:13

Drodzy Urzędnicy!Wielokrotnie dzwoniono do urzędu w sprawie rozjechanej ulicy Borowikowej, która to została zniszczona przy okazji montowania kanalizacji na tejże ulicy.Dostęp do naszych domów, został ograniczony do jednej, wąskiej ulicy Grzybowej.I wczoraj właśnie mieliśmy przykład zagrożeni jakie nam stworzyliście poprzez niedostępną Borowikową.Wybuchł pożar, palił się dom na Borowikowej.Straż pożarna miała ogromny problem, żeby zmieścić się w Grzybową,kilkukrotnie próbowali w nią skręcić i próby te opóżniały czas gaszenia pożaru.Dom płonął, a straż manewrowała, żeby do niego się dostać.Grzybowa jest za wąska dla osobowego samochodu, a co dopiero dla wozu strażackiego!Trzy wozy strażackie nie miały możliwości zawrócić, bo Borowikowa jest nieprzejezdna!czy trzeba czekać na jakieś większe nieszczęście, żeby zwrócić uwagę na ten problem?!Jak długo mamy czekać na naprawę tej szkody?!
Cytować
#110 mahi 2016-11-13 18:17

Pomiędzy blokami na Alejach Wolności wylano asfalt. Brawo, nareszcie! :-) Ale ... no właśnie, jak zwykle jest "ale" :-| Bo jeżeli coś się robi, powinno to być wykonane dokładnie, estetycznie i... z rozumem. A tak nie jest :sad: A może to dopiero początek modernizacji i niepotrzebnie się czepiam?..
Cytować
#109 Obserwator Sytuacji 2016-11-09 22:47

Przeczytałem ostatnio artykuł w bezpłatnej gazecie nasze miasto pl !Chodzi o artykuł Szosa Kotomierska.Sygnalizacja potrzebna od zaraz. Ludzie się skarzą ze na skrzyżowaniu z drogami prowadzącymi do pieczysk i tuszyn bardziej niz sygnalizacja świetlna potrzebne jest rondo,ze na ul.dworcowej tez pedzą samochody i jest niebezpiecznie,jedni chca swiateł u zbiegu szosy kotomierskiej z al.wolnosci a jeszcze inni na rynku. po części tych ludzi rozumiemwiem jak wyglada sytuacja na szosie kotomierskiej bo codziennie sie z nia zmierzam jadac do pracy! W pracy wyszła z tego tematu większa dyskusja a wnioski są takie!!! Swiatła,ronda fajna sprawa ale zeby zapewnic bezpieczenstwo trzeba zaczac od wylania nowego asfaltu,bo to co teraz jest to jest jakaś masakra!!! jedna wielka koleina!!! a światła to by sie przydały ale oświetlające szose,bo zaczynając od odcinka gdzie był kiedyś tartak trawinski do mostu jest taka ciemnica ze strach jechac gdyż poboczem chodzą ludzie,niestety często nie oswietleni!!!Nie trudno o wypadek!!!Zastanawia mnie tez odcinek na wysokosci zakladu projprzem ściezki niby rowerowej a niby nie. kawałek jest rowerowy kawałek nie??? Ale to już innym razem .Pozdrawiam wszystkich Koronowiaków i Obserwuje Sytuacje 8)
Cytować
#108 Wydział RGOŚK 2016-11-04 12:45

Cytuję maja:
Ja chciałabym się dowiedzieć od urzędników Wydziału Ochrony Środowiska, ile w tym roku było kontroli pieców centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych pod kątem spalania śmieci.`Radzę zacząć od ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich,sukces murowany. Karanie jest najlepszą metodą na tych ,którzy nie mogą zrozumieć jak szkodliwe jest spalanie śmieci.


Informujemy, iż Gmina Koronowo podejmuje ciągłe starania zmierzające do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, m. in. Rada Miejska w Koronowie Uchwałą Nr XXIX/257/16 z dnia 27 lipca 2016 r. przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo, z którego wynikają zamierzenia i plany dot. ograniczenia emisji do środowiska.

Rada Miejska w Koronowie przyjęła Uchwałę Nr XXIX/262/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Koronowo.

Rada Miejska w Koronowie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/276/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie w szczególności:
1) na pomoc w realizacji inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
2)na pomoc w realizacji inwestycji związanej z modernizacją studni głębinowej;
3 na pomoc w realizacji inwestycji związanej z zakupem i instalacją przydomowej oczyszczalni ścieków;
4 na pomoc w realizacji inwestycji związanej z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
5)na pomoc w realizacji inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji, poprzez wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym, w szczególności kotła lub pieca węglowego, na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Pracownicy tut. urzędu nie dokonali kontroli pieców centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych. Domowe urządzenie grzewcze nie stanowi spalarni śmieci i nie powinno do niego trafiać nic poza paliwem, które jest ustalone przez producenta.

Jednocześnie nadmieniamy, iż od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju z mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z którym gminy przejęły obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w zamian za opłatę odprowadzaną do gminy. Celem wspomnianej zmiany było uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszenie zaśmiecenia kraju, a także ograniczenie spalania odpadów w piecach domowych.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie „wykonywanie obowiązkowego zadania własnego Gminy Koronowo w zakresie utrzymania czystości i porządku - prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” oraz Uchwały Nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zadanie spoczywa na Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie.

Ponadto informujemy, iż WFOŚiGW w Toruniu uruchomił m. in. program: EKOdom, którego celem jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez oszczędność zużycia ciepła w wyniku termomodernizacji budynków oraz poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej www.koronowo.pl oraz www.wfosigw.torun. pl.

Odpowiedź: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie
Cytować
#107 maja 2016-10-27 16:42

Ja chciałabym się dowiedzieć od urzędników Wydziału Ochrony Środowiska, ile w tym roku było kontroli pieców centralnego ogrzewania w domkach jednorodzinnych pod kątem spalania śmieci.`Radzę zacząć od ul. Witosa i Powstańców Wielkopolskich,sukces murowany. Karanie jest najlepszą metodą na tych ,którzy nie mogą zrozumieć jak szkodliwe jest spalanie śmieci.
Cytować
#106 Małgorzata 2016-10-27 14:15

Witam, moje pytanie dotyczy miejscowości Lucim, a konkretnie chodzi o drogę którą 26.10.2016r. zaczęto remontować tzn. wylano asfalt na jej fragment (ok. 120m wg informacji od jednego z pracowników) i moje pytanie brzmi kiedy zostanie ta droga dokończona, ponieważ to trochę śmieszne, że w ogóle zaczęto ją robić jeżeli cyt. "Unia nie dała więcej pieniędzy"? Taki mały fragment nikomu nie polepszy komfortu jazdy lub chodzenia, więc po co to???? I prosze nie pisać w odpowiedzi, jeżeli w ogóle ktoś będzie miał odwagę ją zamieścić, że lepsze to niż nic, bo taki kawałek to jest właśnie nic!!!
Cytować
#105 PP 2016-10-09 21:54

:cry: No i zaczynają się coraz chłodniejsze dni. Proponuję włodarzom miasta spacer po godzinie 18tej ulicami Koronowa, np. Pomianowskiego w kłebach dymu. Dlaczego nikt z tym nic nie jest w stanie zrobić ?
Cytować
#104 Jaca 2016-10-07 13:58

Szkoda ze Mariusz Totoszko jak był w Koronowie to nie dał koncertu bo w końcu by się coś dzalo
Cytować
#103 Jarosław Głogowski 2016-10-03 08:34

Cytuję mahi:
Nie to, że się czepiam, ale p. Jarku, należy dotrzymywać słowa :-|

Przepraszam za to opóźnienie i niedopatrzenie - dzisiaj zacznie się aktualizacja galerii zdjęć.
Cytować

Dodaj swój wpis

Kod antyspamowy
Odśwież

MGOK

Źródła nie znaleziono

 


 

banner ocena

 

banerek sisms

 dobrcz2

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies