RODO logotyp epuap logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1c.png
banertop_2b.png
banertop_3c.png
banertop_4b.png

banertop ramka

home ico

SKM C224e19022010020Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w miesiącu maju przeprowadzi nabór wniosków dla gmin na zadania polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Warunki dotacji z WFOŚiGW w Toruniu prezentujemy poniżej, Szczegółowe dane dostępne są również na stronie WFOŚiGW w Toruniu:

 

 

1. Termin składania wniosków przez zainteresowanych: 29 marca 2019 r.

2. Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 7, tel. (52) 3826-442, w formie pisemnej: osobiście, poczta tradycyjną lub za pośrednictwem e-Puap.

3. Wysokość dofinansowania: 50 % kosztów kwalifikowanych netto zadania polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Pozostałe 50% kosztów kwalifikowanych netto wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%, będzie pokrywane przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego. Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągniecia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Maksymalny dopuszczalny próg dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości to 10.000 zł, a maksymalny jednostkowy koszt dofinansowania to:
•    800,00 zł/Mg (tonę) odpadów zawierających azbest-  w przypadku demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych ,
•    500 zł/ Mg (tonę) odpadów zawierających azbest - w przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych
UWAGA! Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Zabezpieczenie połaci dachowej po demontażu pokrycia dachowego przez wykonawcę leży po stronie wnioskodawcy.

4. Podmioty mogące pozyskać dotację: Właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zawierających azbest oraz posiadacze wyrobów zawierających azbest, wg katalogu określonego w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018, poz. 799 ze zm.), tj:
1)podmioty  niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorców;
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

5. Przebieg zadania w zarysie:

• składanie wniosków do Urzędu Miejskiego przez osoby i podmioty zainteresowane – do dnia 29 marca 2019 r.,
• weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie,
• złożenie zbiorczego wniosku przez gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w terminie  02 – 31 maja 2019 r.,
• udzielenie gminie Promesy dotacji przez Wojewódzki Fundusz,
- podpisanie umów dotacji pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi (wnioskodawcami)
• wyłonienie wykonawcy robót i usług na poszczególnych nieruchomościach,
• uzgodnienie terminów realizacji zadania pomiędzy wykonawcą a właścicielami nieruchomości,
•  przeprowadzenie zadania przez wykonawcę,
• rozliczenie finansowe i rzeczowe dotacji z wykonawcą, Wojewódzkim Funduszem oraz Beneficjentami dofinansowania.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:
pdf• formularz wniosku (1)
pdf• oświadczenie – zgoda współwłaściciela na realizację inwestycji (2)
• wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.
pdf• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców (3)
pdf• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników (4)
pdf• Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie (5)
• W zależności od zakresu robót: Decyzja o pozwoleniu na budowę; 2) Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonane zgłoszenie: 1) budowy obiektów budowlanych; 2) wykonania robót budowlanych; 3) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego - niewymagających pozwolenia na budowę.
Organ wydający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, adres korespondencyjny: skr. pocztowa Nr 2 ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz.
• Dokumentacja projektowa – jeśli jest wymagana do jednego z w/w uzgodnień.
pdf• Oświadczenie wnioskodawcy dot. konstrukcji dachowej – w przypadku gdy przedsięwzięcie nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych (6)
pdf• Informacja o wyrobach zawierających azbest (7)
pdf• Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (8)

DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:


• formularz wniosku (1)


• oświadczenie – zgoda współwłaściciela na realizację inwestycji (2)


• wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców.


• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorców (3)


• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dotyczy rolników (4)


• Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie (5)
• W zależności od zakresu robót: Decyzja o pozwoleniu na budowę; 2) Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonane zgłoszenie: 1) budowy obiektów budowlanych; 2) wykonania robót budowlanych; 3) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego - niewymagających pozwolenia na budowę.
Organ wydający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, adres korespondencyjny: skr. pocztowa Nr 2 ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz.


• Dokumentacja projektowa – jeśli jest wymagana do jednego z w/w uzgodnień.


• Oświadczenie wnioskodawcy dot. konstrukcji dachowej – w przypadku gdy przedsięwzięcie nie wymaga zgłoszenia robót budowlanych (6)


• Informacja o wyrobach zawierających azbest (7)

·         Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (8)

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies