logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1a.png
banertop_2b.png
banertop_3a.png
banertop_4c.png

banertop ramka

home ico

SKM C224e18050913520-1BURMISTRZ KORONOWA

OGŁASZA KONKURS

na udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujący:

1. Pomoc w realizacji inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

2. Pomoc w realizacji inwestycji związanej z modernizacją studni głębinowej;

 

I. Beneficjenci pomocy:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty

mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

II. Termin oraz sposób i miejsce składania wniosków:

09 - 24 maja 2018 r.,osobiście w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pok. nr 7 (parter) lub drogą pocztową - w takim przypadku, o złożeniu wniosku w terminie decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

III. Wniosek

1. Składany w formie pisemnej, powienien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową, w tym:

a) imię i nazwisko albo nazwę;

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby i adres do korespondencji;

c) odpowiedni PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP);

d) seria i numer dowodu osobistego;

e) formę prawną,

2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym:

a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji;

b) termin jej realizacji;

c) miejsce realizacji inwestycji;

d) kalkulacje przewidywanych całkowitych kosztów realizacji inwestycji;

e) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł;

f) uzasadnienie dotyczące:

- znaczenia inwestycji dla realizowanych przez Gminę Koronowo celów publicznych;

- celowości i efektywności wykorzystania środków publicznych;

- poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów

rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

2. Wnioskek należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Koronowo: www.bip.koronowo.pllub w siedzibie urzędu przy Placu Zwycięstwa 1, na pok. nr 7.

3. Załącznikami do wniosku są: rachunek/ faktura VAT, oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, a także – w zależności od wymogów przepisów prawa: dokumentacja techniczna inwestycji, zgłoszenie lub decyzja organu administracji architoniczno-budowlanej, protokół odbioru instalacji, inne zgody i atesty.

4. Wszelkie dokumenty załączone do wniosku muszą zostać złożone w oryginale i kopii, celem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem – po weryfikacji oryginały zostają zwrócone wnioskodawcy.

III. Kryteria rozpatrywania wniosków:

1) spełnianie warunków formalnych wniosku;

2) znaczenie inwestycji dla realizowanych przez Gminę Koronowo celów publicznych;

3) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych;

4) analiza i ocena poprzednich przedsiewzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

IV. Z podmiotem, któremu przyznana została dotacja, zawiera się umowę o udzielenie dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

z pracownikami merytorycznymi pod nr tel.: (52) 3826-442

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies