logotyp epuap logotyp bip       flaga pol flaga niem flaga ang flaga wloska
banertop_1b.png
banertop_2a.png
banertop_3b.png
banertop_4a.png

banertop ramka

home ico

Zapraszamy do korzystania z Księgi Gości. Państwa wpisy pojawią się po akceptacji administratora.

 

Wpisy  

#148 Urząd Miejski w Koronowie 2017-11-08 10:45

Cytuję Urząd Miejski w Koronowie:

W walce o czyste powietrze wiele zależy również od nas samych, istotny jest tak sposób opalania budynku/lokalu, czy też jakość samego paliwa. Modernizacja i budowa nowych dróg, chodników czy też realizacja inwestycji termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła są działaniami poprawiającymi jakość powietrza. Urząd Miejski w Koronowie w roku bieżącym wprowadził dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym na ekologiczne źródło ogrzewania. Uchwałę Rady Miejskiej regulującą tryb przyznawania dotacji oraz wniosek o dotacje znajdziecie Państwo tutaj:

UCHWAŁY:

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3886/

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/993/

wniosek o dotację

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=425&bip_id=3413


Zapraszam również do zapoznania się z treścią artykułu dot. walki ze smogiem na stronie Miasta i Gminy Koronowo:

http://www.koronowo.pl/srodowisko/srodowisko-aktualnosci/1536-sposoby-walki-ze-smogiem

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako instytucja finansująca przedsięwzięcia proekologiczne, wprowadził mechanizmy finansowe mające pomóc osobom fizycznym w modernizacji systemów ogrzewania, termomodernizacjach, efektywności energetycznej i wielu innych. Szczegółowe informacje w tym zakresie pod poniższym linkiem:

http://www.wfosigw.torun.pl/strona-294-linie_kredytowe_bos.html

Ponadto Gmina Koronowo posiada przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXIX/257/16 z dnia 27 lipca 2016 "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koronowo, a zawarte w nim inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy są sukcesywnie realizowane.
Cytować
#147 Urząd Miejski w Koronowie 2017-11-08 10:43

Cytuję MAJA:
Baltazar ma rację, jeżeli w porę nie obudzi się ten , który ma się obudzić ,to nie pomogą nam nowe drogi ,chodniki,lodowiska ,bo nie będzie miał po nich kto chodzić. W tych dymach czyha śmierć. Niemowlaki od pierwszych dni spotykają się z zabójcą. Powietrze w Bydgoszczy jest lepsze. Szczęśliwa Dolina brzmi groteskowo.


W walce o czyste powietrze wiele zależy również od nas samych, istotny jest tak sposób opalania budynku/lokalu, czy też jakość samego paliwa. Modernizacja i budowa nowych dróg, chodników czy też realizacja inwestycji termomodernizacyjnych oraz wymiany źródeł ciepła są działaniami poprawiającymi jakość powietrza. Urząd Miejski w Koronowie w roku bieżącym wprowadził dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym na ekologiczne źródło ogrzewania. Uchwałę Rady Miejskiej regulującą tryb przyznawania dotacji oraz wniosek o dotacje znajdziecie Państwo tutaj:

UCHWAŁY:

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3886/

http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/993/

wniosek o dotację

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=425&bip_id=3413
Cytować
#146 Urząd Miejski w Koronowie 2017-11-08 10:30

Cytuję ważne:
Proszę o informację, dlaczego od stycznia 2018 mają w Koronowie wzrosnąć opłaty za wywóz śmieci.


Dnia 27 października 2017 r. Rada Miejska w Koronowie podjęła uchwałę dotyczącą zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych. Stawka za odbiór odpadów od początku wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami (1 lipca 2013 r.) nie była zmieniana. O ile w roku 2014 i 2015 system bilansował się, o tyle kolejne lata wykazały, iż system gospodarki odpadami jest dużo droższy aniżeli był on w latach 2013-2015. Na wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami wpływa przede wszystkim drastyczny wzrost ilości wytwarzanych rocznie przez mieszkańców gminy odpadów - w roku 2014 r. wytworzonych zostało 6 685,11 Mg, a w roku 2016 - 8 699,36 Mg. Kalkulacja stawki opłaty za odpady w roku 2013 została wyliczona na podstawie średnich rocznych ilości odpadów z lat poprzednich, tj. 5 500,00 Mg, co kolejne lata zweryfikowały i jednoznacznie należy stwierdzić na podstawie sprawozdań rocznych za odpady, iż ilość odpadów rocznie zwiększa się średnio o 1 000,00 Mg, co ma przełożenie na wzrost kosztu ich odbioru i zagospodarowania. Na wzrost kosztów duży wpływ ma również wynagrodzenie pracowników obsługujących gospodarkę odpadami, w 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 1 600,00 zł/ miesięcznie, obecnie jest to kwota 2 000,00 zł, a od roku 2018 – 2 100,00 zł. Ponadto od roku 2018, wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców, wydłużono okres odbioru odpadów zielonych o 1 miesiąc (kwiecień-listopad).

Gmina Koronowo jest w trakcie przygotowywania zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i przewiduje się, iż zamówienie zostanie udzielone na okres 3 lat celem zagwarantowania utrzymania obecnej stawki przynajmniej przez kolejne 3 lata.
Cytować
#145 MAJA 2017-11-06 16:18

Baltazar ma rację, jeżeli w porę nie obudzi się ten , który ma się obudzić ,to nie pomogą nam nowe drogi ,chodniki,lodowiska ,bo nie będzie miał po nich kto chodzić. W tych dymach czyha śmierć. Niemowlaki od pierwszych dni spotykają się z zabójcą. Powietrze w Bydgoszczy jest lepsze. Szczęśliwa Dolina brzmi groteskowo.
Cytować
#144 MAJA 2017-11-06 16:04

RATUNKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!! !!!!!!DYMY NAS ZABIJAJĄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
Cytować
#143 ważne 2017-11-02 15:31

Proszę o informację, dlaczego od stycznia 2018 mają w Koronowie wzrosnąć opłaty za wywóz śmieci.
Cytować
#142 Urząd Miejski w Koronowie 2017-06-09 11:11

Cytuję senior:
Proszę o informację, gdzie w Koronowie można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora.


Ogólnopolską kartę seniora
może bezpłatnie wyrobić każdy senior, który skończył 60 lat. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie:
http://www.glosseniora.pl/strona/oks

Wypełniony formularz należy odesłać pod adres:

Stowarzyszenie MANKO
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków

z dopiskiem "Ogólnopolska Karta Seniora"
dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy.
Cytować
#141 Urząd Miejski w Koronowie 2017-06-08 12:03

Odpowiedź dla użytkownika "Mieszkaniec bloku" na pytania z dnia 08.06.2017 r. (niestety ograniczenie znaków nie pozwala zacytować pełnego pytania):

Odpowiadając na pytanie pierwsze dot. zakłócania spokoju mieszkańcom bloku informuję, iż zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń osoba „poszkodowana” ma prawo zgłosić sprawę na policję jako „zakłócanie spokoju”. W sprawie usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodniku, jezdni itp. właściciele zwierząt, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo, mają obowiązek natychmiastowego uprzątnięcia odchodów po swoich pupilach. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest otrzymaniem mandatu.
Ponadto informuję, iż z dniem 1.01.2017r. opłata od posiadania psa została zniesiona. Za zniesieniem opłaty od posiadania psa przemawiał fakt, iż duża część mieszkańców gminy Koronowo jest ustawowo zwolniono z jej wnoszenia, a koszty wdrożenia procedury egzekucji opłaty (postępowanie podatkowe, a następnie post. egzekucyjne) wobec osób zobowiązanych do jej wnoszenia przewyższa uzyskiwany z tego tytułu dochód.

informacja:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej
Cytować
#140 Urząd Miejski w Koronowie 2017-06-08 07:32

Cytuję marek:
Od 1.07.2017 wchodzą nowe przepisy unifikujące zbiórkę odpadów komunalnych. Worek brązowy będzie służył nie tylko do odpadów roślinnych ale również do odpadków kuchennych. Czy nadal obowiązuje limit dwóch worków na miesiąc, a co od grudnia do maja? Nigdzie nie znalazłem jakiejkolwiek informacji na ten temat.


Z dniem 1 lipca 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia na wymianę pojemników/worków na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r. Wobec powyższego po zakończeniu obowiązującej umowy z firmą odbierającą odpady, Gmina Koronowo wprowadzi nowe przepisy.

Odpowiedź: Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie
Cytować
#139 senior 2017-06-07 22:04

Proszę o informację, gdzie w Koronowie można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora.
Cytować
#138 marek 2017-06-04 21:53

Od 1.07.2017 wchodzą nowe przepisy unifikujące zbiórkę odpadów komunalnych. Worek brązowy będzie służył nie tylko do odpadów roślinnych ale również do odpadków kuchennych. Czy nadal obowiązuje limit dwóch worków na miesiąc, a co od grudnia do maja? Nigdzie nie znalazłem jakiejkolwiek informacji na ten temat.
Cytować
#137 Mieszkaniec bloku 2017-06-04 13:25

Czy gmina jest coś w stanie wskurać w teamcie psów? Posiadanie psa staje się modne ale właściciele zapominają o obowiązkach i o tym, aby nie uprzykrzać życia innym lokatorom w bloku. Nagminnie spotykam się z tym, że psy - im mniejsze, tym bardziej upierdliwe i niesworne - potrafią zakłócać ciszę nocną. Zapytajcie niejednego mieszkańca 12tki na skarpie. Właściciele idą do pracy albo jadą z dziećmi na spacer a ich "pupilek" zostaje w domku żeby irytować sąsiadów. Szczeka jak otępiały. Właścicieli nie interesuje, jak zachowuje się ich piesek mimo że
sąsiedzi zwracają uwagę na problem.Czy takie sprawy nadają się na zgłaszanie na policję? Czy nie jest obowiązkiem właściciela takiego psa, aby coś z tym zrobić? Może wizyta u weterynarza/behawiorysty psiego? Może zamykać pieska w łazience, bo drzwi od domu są cienkie jak dykta?

Inna sprawa to widzę że mało który właściciel sprząta po swoim piesku.Niektórzy idą na spacer nawet z czterema mopsami i mają gdzieś zanieczyszczanie trawników, gdzie za moment jakieś dziecko może natrafić na minę. Cieke dlaczego policja nie spisuje
każdego z właścicieli psów który jest na spacerku i nie weryfikuje w urzędzie czy ten właściciel odprowadza podatek od tego psa zgodnie z polskim prawem? Albo od czterech mopsów. Może gdyby niejeden właściciel wiedział, jakie spoczywają na nim obowiązki to dwa razy zastanowił by się, czy jest sens posiadania psa w bloku.

Jakie są statystyki w Urzędzie? Ilu rocznie obywateli koronowa płaci podatek od posiadania psa? :cry:
Cytować
#136 Referat Rozwoju i Promocji UM Koronowo 2017-05-10 12:43

Cytuję Mieszkanka:
Komisariat Policji w Koronowie podaje dzielnice i spis ulic przynależnych do tych dzielnic, chciałabym zwrócić uwagę, że brakuje dużo ulic. Mianowicie np na osiedlu Tuszyny,brakuje m.in ulic Krzemowa, Topazowa, Tęczowa, Bursztynowa, Koralowa itd., nie ma też Rumiankowej, Kąkolowej i pewnie jeszcze wielu ulic.Potem się okaże, że obywatel nie wie do którego dzielnicowego się zgłosić. Może trzeba by uzupełnić listę, może ksiądz proboszcz pomoże, bo dociera z kolędą do wszystkich. Pozdrawiam


Dziękujemy za uwagę - sprawa została przekazana do autora informacji czyli przedstawiciela Komisariatu Policji w Koronowie.

Zgodnie z prośbą informacja taka ukazała się na stronie www.koronowo.pl, aby w większym zakresie dotrzeć do mieszkańców.
Cytować
#135 Referat Rozwoju i Promocji UM Koronowo 2017-05-10 12:36

Cytuję Marek:
Czy ktoś zapomniał że już mamy 26 kwiecień , a gmina nadal zaprasza na syngente i bieg braci Mikrutów??????? Powinny już być wyniki !!!
Halo halo obucie się, pomimo zimna jest już wiosna. Pozdrowienia dla moderatora


Uprzejmie informujemy, że pojawiło się podsumowanie tych dwóch, dużych, sportowych imprez również na www.koronowo.pl (http://www.koronowo.pl/sport-organizacje/sport-organizacje-aktualnosci/1746-biegowo-i-rowerowo-duze-sportowe-imprezy-za-nami-kolejne-edycje-przed-nami). Wcześniej w wielu miejscach w tym na oficjalnych stronach internetowych imprez szybko pojawiły się relacje i wyniki. Nadmieniamy, że trwały i nadal trwają podsumowania (np. wczoraj odbyło się spotkanie z wolontariuszami zaangażowanymi w biegową imprezę, dziś odbędzie się kolejne z zakresu rowerowego).

Jako moderatorzy www zapewniamy - nie śpimy! Pojawił się problem z panelem administracyjnym w zakresie moderowania strony w tym księgi gości. Problem został już usunięty i działamy na bieżąco.

Dziękujemy za uwagę i pozdrawiamy!
Cytować
#134 Referat Rozwoju i Promocji UM Koronowo 2017-05-10 12:30

Cytuję Krzysztof:
Czy ktoś w gminie obsługuje stronę internetową?Ostatni wpis w księdze gości jest z 2017-01-26 09:19. w dziale sport mamy jeszcze syngente i bieg uliczny braci Mikrutów oraz konkursy ofert. Podobno 13 maja odbędą sie w Koronowie zawody krajowe w STORM DOWNHILL . Na stronach gminy nie znalazłem żadnej informacji. Czy gminie nie zależy na promocji koronowa?


Uprzejmie informujemy, że zależy nam na promocji gminy Koronowo. Rzeczywiście jednak pojawił się problem z panelem administracyjnym w zakresie moderowania księgi gości. Problem został już usunięty. Informacja o zbliżającej się imprezie (13 maja - Storm Downhill Contest) od dłuższego czasu znajduje się na naszej stronie internetowej m.in. w kalendarzu imprez oraz zakładce sport. Ponadto przez dłuższy czas jako główne informacje w zakładce sport widniały te dotyczące konkursów dla ngo, z uwagi na ważność treści i łatwy dostęp potencjalnych zainteresowanych.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi!
Cytować
#133 Krzysztof 2017-05-05 20:29

Czy ktoś w gminie obsługuje stronę internetową?Ostatni wpis w księdze gości jest z 2017-01-26 09:19. w dziale sport mamy jeszcze syngente i bieg uliczny braci Mikrutów oraz konkursy ofert. Podobno 13 maja odbędą sie w Koronowie zawody krajowe w STORM DOWNHILL . Na stronach gminy nie znalazłem żadnej informacji. Czy gminie nie zależy na promocji koronowa?
Cytować
#132 Marek 2017-04-26 13:43

To jeszcze raz ja. Żeby zobaczyć historyczne zdjęcia i dokumenty dotyczące Koronowa polecam odwiedzić stronę forum Gdańska .
Link dla Koronowa http://www.wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=2728&postdays=0&postorder=asc&start=30
Cytować
#131 Marek 2017-04-26 13:36

Czy ktoś zapomniał że już mamy 26 kwiecień , a gmina nadal zaprasza na syngente i bieg braci Mikrutów??????? Powinny już być wyniki !!!
Halo halo obucie się, pomimo zimna jest już wiosna. Pozdrowienia dla moderatora
Cytować
#130 Marek 2017-04-02 14:12

Gmina rozważą możliwość przystąpienia do fotovoltaiki a potencjalny chętny ma płacić 160,00zł w ciemno. Firmy zakładające te instalacje robią audyty za darmo bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony zgłaszającego zainteresowanie ofertą. O co tutaj chodzi?
Cytować
#129 Mieszkanka 2017-03-22 09:36

Komisariat Policji w Koronowie podaje dzielnice i spis ulic przynależnych do tych dzielnic, chciałabym zwrócić uwagę, że brakuje dużo ulic. Mianowicie np na osiedlu Tuszyny,brakuje m.in ulic Krzemowa, Topazowa, Tęczowa, Bursztynowa, Koralowa itd., nie ma też Rumiankowej, Kąkolowej i pewnie jeszcze wielu ulic.Potem się okaże, że obywatel nie wie do którego dzielnicowego się zgłosić. Może trzeba by uzupełnić listę, może ksiądz proboszcz pomoże, bo dociera z kolędą do wszystkich. Pozdrawiam
Cytować

Dodaj swój wpis

Kod antyspamowy
Odśwież

 


 Banner2

 

banner ocena

 

banerek sisms

 dobrcz2

 

Partnerzy

 • logo p1
 • logo p2
 • logo p3
 • logo p4
 • logo glowne poziom bialy 11
 • logo p6
 • logo p7
 • logo p8
 • logo p9
 • logo zgkim
 • pbw
 • logo p10
 dol herb

Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo

 dol email  sekretariat@um.koronowo.pl
 dol telefon

Centrala: 52 382 64 00
Fax: 52 382 64 01 

Zobacz szczegółowe dane

© Gmina Koronowo

 Wykonanie: Studio WWW | Projektowanie stron www.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies