Drukuj

gwka

 

Burmistrz Koronowa w dniu 30 października 2017 roku w Warszawie podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Koronowo” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 840 734,40 zł, kwota dofinansowania jaką otrzymała Gmina wynosi 580 995,31 zł.
    Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie w miejscowości Morzewiec. Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców gminy.
    W ramach inwestycji przewiduje się m.in. zakup kontenerów i pojemników do zbierania i magazynowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych. Postawienie wiaty magazynowej na otwarte kontenery, kontenera socjalno-biurowego z wyposażeniem i przyłączami, pomieszczeń magazynowych do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia. Powstanie również ścieżka edukacyjna.
 
DEK 3475DEK 3485DEK 3506

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies